Фотографията Still Life

Какво представлява фотографията Still Life?

Това е разновидност на продуктовата фотография или кулинарна фотография при която обекта се поставя в среда или се създава подходяща среда за него, например снима се на място с което се свързва продукта или средата в която се продава.

Посетете нашето портфолио за да видите качеството на фотографията ни.
Image

Качество и креативност при фотографията стил лайф.

Както вече споменахме за продуктовата фотография, въпроса е да знаеш да пресъздадеш правилната атмосфера и среда използвайки различни пропсове или включвайки продукта в реална среда в която ще бъде консумиран (ресторант, у дома, fast food, витрина на магазин и т.н.)

В тази категория можем да включим  и “Pack” фотография или още позната като „Обща продуктова фотография“, в която се включват няколко продукта заедно, с цел да се продадат всички в комплект, а не само един продукт. Този тип фотография е използван при козметиката например за цели серии продукти от една и съща марка за един и същи клиент.

Тук може да влезе в роля креативността на фотографа, ако разбира се не се съобразяваме с идеите и решението на маркетинг отдела на компанията. Ние можем да създадем истински произведения на маркетинг изкуството, за да привлечем погледа на клиента и продукта да изпъкне над останалите и да каже: Купете ме!